Сизнинг эътиборингизга «O’ZLITINEFTGAZ»  AJ бўлинмалари томонидан яратилган қатор илмий-техник ишланмалар тақдим қилинади. Зарур бўлганда институт Сизни қизиқтирган илмий-техник тадқиқотлар бўйича аниқ маълумотларни эътиборингизга тақдим этишга тайёр.

Кон геофизикаси ва нефт, газ, конденсат конларини геологик моделлаштириш:

 • Шлюмбержи Petrel дастурий хужжатлари ёрдамида уч ўлчамли геологик ва геофизик моделларни қуриш.
 • Замонавий дастурий ҳужжатларда каротаж материалларини, хариталарни ва профилларни рақамлаштириш.
 • IP, Techlog дастурий ҳужжатлари ёрдамида геофизик тадқиқотлар материалларига комплекс ишлов бериш.
 • Углеводородлар заҳираларини ҳар кандай карбонатли ва терриген коллекторли конларда ҳисоблаш.
 • Геологик ва геофизик профилларни тузиш, дастурий ҳужжатларда нефт ва газ конларининг кесимларни таққослаш ва синов тизимлари.
 • Рапа ҳосил бўладиган жойларни башоратлаш усули.
 • Конларни ишлаш жараёнида тоғ жинсларининг деформация зоналарини башоратлаш.
 • Қудуқларни сувланишида паст ўтказувчан коллекторлардан углеводородларни сиқиб чиқариш самарадорлигини ошириш усули.
 • Дастурий ҳужжатлар асосида Лысенко усули билан нефтни қолдиқ заҳираларини баҳолашни автоматлаштириш.
 • Ютувчи қатламни изоляция қилиш усули

Нефт, газконденсат ва газ конларини ва газни ер остида саклаш (ГЕОС) ни ишлаб чиқиш ва ишлатиш:

 • Нефтгазконденсат уюмларини ишлаб чиқиш усуллари. (Патентлар: IAP 03971,
  IAP 04241, IAP 04414).
 • Сув билан ҳайдаладиган нефт алмашиш фронтини ростлаш технологияси.
 • Маҳсулдор қатламда сув билан ҳайдалувчи фронтни ростлаш технологияси.
 • Қатламни муайян гидрокимёвий ёриш технологияси.
 • Нефтэмулсия эритгичидаги пропантли маҳсулдор қатламнинг гидрокислотали ёриш технологияси.
 • Нефт қазиб чиқариш қудуқларида сувли оралиқларни селектив изоляциялашни амалга ошириши технологияси.
 • Ишлатиш қудуқларини чуқурлашишигача капитал таъмирлаш технологияси.
 • Хлорид кислотаси ва фаол сиртли моддалар (ФСМ) билан қудуқ туби атрофига ишлов бериш асосида нефт ва газ оқимларининг интенсификацияси.
 • Карбонат қатламларига метанол-кислотали ишлов бериш усули.
 • Шимолий Сох ГЕОС қудуқлари унумдорлигини ошириш учун АМГС реагенти асосида мицелляр эритгичлар.
 • Газнинг фаол хажмини ошириш мақсадида ГЕОС да қудуқлар бўйича дифференциалланган газни насос ёрдамида ҳайдаш ва танлаш.

Нефт ва газни конда тайёрлаш:

 • Жанубий Кемачи конларининг нефт ва газконденсат уюмларини биргаликда ишлаб чиқишда газни тайёрлаш технологияси.
 • Буферли босимга боғлик холда қудуқнинг дебитини хисоблаш дастури.
 • Кўкдумалоқ конларида конденсатни барқарорлаштириш қурилмаси.
 • Нефтни йиғиш тизимида ва насос-компрессорли қувурларда (НКҚ) асфальт-қатронли парафинлар юзага келишини олдини олиш усули.
 • Нефт резервуарларида пирофор ётқизиқлар фаоллигини йўқотиш усули.
 • Кам дебитли конларда нефтни сувсизлантириш ва тузсизлантириш тамойиллари.
 • Нефтни тайерлаш ва йиғиш тизимини унификациялашган усулда ишлатиш.
 • Нефт ва газ конларида водород сульфидли муҳитда ишлатиладиган ускуналарни коррозиядан ҳимоя қилиш.

Газни қайта ишлаш:

 • Муборак газни қайта ишлаш заводи (МГКИЗ)да мавжуд бўлган хомашёни узатиш схемасини ўзгартириш ёрдамида, конденсатни барқарорлаштириш қурилмасида пропан бутан фракциясини қўшимча миқдорини олиш ва углеводородларни йўқотишни камайтириш.
 • МГҚИЗда машъала газларидан фойдаланиш усулини ишлаб чиқиш.
 • МГҚИЗда газни паст ҳароратда ажратиш ва аминлар ёрдамида олтунгугуртдан тозалаш қурилмаларининг технологик параметрларини оптималлаштириш.
 • МГҚИЗда Петон насадкаларини жорий этиш йўли билан қурилмаларни ишлаш самарадорлигини ошириш (18 блокда амалга оширилган, кейинчалик босқичма- босқич жорий этиш кўзда тутилган).
 • Газни қайта ишлаш бўйича раҳбарий ва меъёрий ҳужжатларни ишлаб чиқиш.

 

Атроф-муҳит ва саноат хавфсизлиги

 • Лойиха хужжатларини атроф муҳитга таъсирини баҳолаш бўйича иш тартибини ишлаб чиқиш (атроф-мухитга таъсир бахосининг баёнот лойихаси, атроф-мухитга таъсир бахосининг баёноти, экологик окибат баёноти)).
 • Лойиха ҳужжатларига фавқулодда вазиятлар, фуқоролик ҳимояси, муҳандис-техникавий тадбирларни ва саноат ҳавфсизлиги бўйича махсус бўлимларни ишлаб чиқиш.
 • Ҳавфли ишлаб чиқариш объектларга саноат ҳавфсизлиги Декларациясини ишлаб чиқиш.
 • Қурилиш, кенгайтириш, реконструкция қилиш, техник қайта жиҳозлаш ҳавфли ишлаб чиқариш объектларини ликвидация қилиш каби лойиҳа ҳужжатларига саноат ҳавфсизлиги бўйича  экпертизса ўтказиш.
 • Саноат ҳавфсизлигининг экспертизаси доирасида ҳавфли ишлаб чиқариш объектларида идентификация ўтказиш.

 

Атроф мухитни мухофаза килиш

 • «Ўзбекнефтегаз» МХК тасарруфидаги акционерлик жамиятлари учун ишлаб чиқариш чиқинди ва оқизиқларини, атмосферага чиқариб ташланадиган ифлослантирувчи моддаларни рухсат этилган меъёрларига услубий кўрсатмалар лойиҳасини ишлаб чиқиш.
 • Атмосферага чиқариб ташланадиган ифлослантирувчи моддаларни, ишлаб чиқариш чиқиндилари микдорини камайтиришга йўналтирилган тадбирларни ишлаб чиқиш.
 • Атроф –муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида янги иш услубларини ишлаб чиқиш, шу билан бирга уларни ишлаб чиқаришга тадбиқ қилишда иштрок этиш.

Тармоқ иқтисоди муаммоларининг умумий тадқиқоти.

 

 • Меҳнат потенциалидан фойдаланиш самарадорлигини баҳолаш.
 • Корпоратив бошқарув ҳолати.
 • Инвестицияларни ишлатиш самарадорлигини, шу жумладан асосий активларни баҳолаш.
 • Солиққа тортиш тизимининг таъсири.