Гувоҳномалар

1 № DGU 01396  «Нефтгаз қудуқларида қатламларни суюқлик билан ёриш технологиясини лойиҳалаш учун дастур», муаллифлар: Абдуллаев Р.Д., Пулатов Р.Д., Муминов Р.С., Тухтаев Д.Э., Пулатов Б.Р.
2 № DGU 01469 «Бурғилиш эритмаларининг реологик ҳоссаларини ҳисоблаш учун дастур», муаллифлар: Абдуллаев Р.Д., Пулатов Р.Д., Муминов Р.С., Тухтаев Д.Э., Пулатов Б.Р.
3 № DGU 01473 «Динамик жараённи гармоник қолдиқли экспоненциал тренд билан моделлаштириш дастури», муаллифлар:  Джалилов М.М., Бекметов О.К. Д.Э., Пулатов Б.Р.
4 № DGU 01474  «Кондан қазиб олинадиган нефт заҳирасининг қийматини сиқиб чиқариш характеристикалари услублари ёрдамида баҳолаш дастури», муаллифлар:  Джалилов М.М., Бекметов О.К., Гуламов Р.А.
5 № DGU 01651 «Қия йўналган қудуқларнинг лойиҳавий кесмаларини ишлаб чиқиш дастури», муаллифлар: Абдуллаев Р.Д., Пулатов Р.Д., Муминов Р.С., Тухтаев Д.Э., Пулатов Б.Р.
6 № DGU 01745 «Горизонтал қудуқларнинг лойиҳавий кесмаларини ишлаб чиқариш дастури», муаллифлар: Абдуллаев Р.Д., Пулатов Р.Д., Муминов Р.С., Тухтаев Д.Э., Пулатов Б.Р.
7 № DGU 01773 «Нефт қувур узатгичи бўйлаб температуранинг ўзгартиришини ҳисоблаш дастури», муаллифлар: Шафиев Р.У., Азизов Х.Х., Рахманова А.А., Тазетдинов Т.Р.
8 № DGU 01834 «Геологик-геофизик кесимларни тузиш дастури», муаллифлар: Дивеев И.И., Янгалиев Ф.Ш., Янгалиева И.Д., Фахрутдинов Э.Г.
9 № DGU 01858 «Қудуқни цементлаш сифати маълумотларини таҳлил қилиш дастури», муаллифлар: Дивеев И.И., Янгалиев Ф.Ш., Янгалиева И.Д., Фахрутдинов Э.Г.
10 № DGU 01935 «Қувурузатгичда нефтгаз аралашмаси ҳаракатининг гидравлик ҳисоблаш дастури», муаллифлар: Шафиев Р.У., Азизов Х.Х., Рахманова А.А., Тазетдинов Т.Р.
11 № DGU 02220 «Нефт конлари қудуқларининг ишлаш ҳолатларини таҳлил қилиш дастури», муаллифлар: Джалилов М.М., Шахназаров Г.А., Хашимов П.А., Ким С.В., Тен И.В.
12 № DGU 02221 «Аргументларни группалаш усули билан кўп ўзгарувчилик жараёнини моделлаштириш дастури», муаллифлар: Джалилов М.М., Арсланов А.А.
13 № DGU 02287  «Иссиқлик агрегатини автоматик бошқарув тизими учун дастур», муаллифлар: Тахирджанов М., Шамиев М.Ф., Куклин К.Г.
14 № DGU 03147  «Лысенко методи асосида ишлаб-чиқариш кўрсатгичини башоратлаш учун дастур», муаллифлар:  Дивеев И.И., Сайидов У.Х., Алимов И., Тохтаназаров Д.С., Кильдияров М.М., Пирназарова Т.Е., Холодов А.Н., Аблякимова Л.М.
15 № DGU 03284  «Устки босимга боғлиқ бўлган қудуқ дебитини ҳисоблаш дастури», муаллифлар:  Ли Р.Ч., Ким А.М., Абдурахимов М.А., Джалилов М.М.
16 № DGU 03637  «Ечим қабул қилиш назарияси критерийлари асосида нефт-газ конларига ишлов беришда қабул қилинаётган вариантни бахолаш дастури», муаллифлар:  Джалилов М.М., Ким С.В., Салихов М.Я.
17 № DGU 03824  «Нефтни қолдиқ захираларини сиқиб чиқариш хусусияти бўйича С.Н. Назаров – Н.В. Сипачев, Н.В. Сипачев – А.Г. Посевич, М.И. Максимов, Б.Ф. Сазонов, А.М. Пирвердян ва Г.С. Камбаров усулларида ҳисоблаш учун дастурий таъминот», муаллифлар:  Дивеев И.И., Сайидов У.Х., Алимов И., Тухтаназаров Д.С., Минаева Т.А., Валиев М.Р., Беков Д.И., Равилов Э.Ш., Юлдашева С.Х.
18 № DGU 04200  «Қазиб олинадиган газ захирасини пласт босимининг тушиш усулидан фойдаланиб ҳисоблаш учун дастурий таъминот», муаллифлар:  Дивеев И.И., Хакбердиев Д.М., Алимов И., Тухтаназаров Д.С., Пирназарова Т.Е., Минаева Т.А., Юлдашева С.Х., Валиев М.Р.
19 № DGU 05712 «Оптимал кожух-найчасимон иссиқлик алмаштиргични (иситгични) танлаб олиш ва ҳисоблаш дастури», муаллифлар: Шкоров А.В., Агзамов Ш.К., Абдурахимов М.А.

 

 

Патентлар

1 № IAP 03132 «Пакер», муаллифлар: Назаров У.С., Арипов Г.А., Ильковский А.И., Клеветов В.В., Рахимов Р.М., Шин А.
2 № IAP 03353 «Уюрмали камера», муаллифлар: Назаров У.С., Норчаев И.Х., Буриев М.М., Ли Р.Ч., Дивеев И.И., Сайфуллаев Р.С., Адилов Д.Н., Гиясов Я.Э., Гатин Н.Д., Муртазина В.А., Конеев М.Р.
3 № IAP 03813 «Эжектор», муаллифлар: Назаров У.С., Шамсиев Ш.Д., Атальянц В.А., Шафиев Р.У., Валиходжаев А., Беков И.О., Мустафаев А.С.
4 № IAP 03919 «Эжектор», муаллифлар: Назаров У.С., Шамсиев Ш.Д., Атальянц В.А., Шафиев Р.У., Валиходжаев А., Беков И.О., Мустафаев А.С.
5 № IAP 03937 «Ютувчи қатламларни тўсиб қуйиш усули», муаллифлар: Абдуллаев Р.Д., Дивеев И.И., Беков И.О., Мельситдинов М.Р., Янгалиева И.Д., Фахрутдинов Э.Г., Гаипов Б.Д., Лайшев А.В., Оллобердиев Г.Т.
6 № IAP 03971 «Нефт ва газ-конденсат қатламларини қазиш усули», муаллифлар: Дивеев И.И., Абдуллаев Р.Д., Шахназаров Г.А., Янгалиева И.Д., Фахрутдинов Э.Г., Гаипов Б.Д., Бойко Е.А., Лайшев А.В., Оллобердиев Г.Т.
7 № IAP 04029 «Минераллар таркиби юқори бўлган сувнинг тузсизланишини фаоллаштириш ва тезлаштириш учун қурилма», муаллифлар: Назаров У.С., Мамаджанов Э.У., Мамаджанов У.Д.
8 № IAP 04106 «Нефт ва газ конденсати конларини ишлатиш усули», муаллифлар: Шамсиев Ш.Ж., Дивеев И.И., Оллобердиев Г.Т., Курбанов Р.Ф., Абдуллаев Р.Ж., Хакбердиев Д.М., Мустафаев А.С., Холбоев Н.Я., Шафиев Р.У., Мирзаев С.Х., Якубов Н.М., Беков И.О., Курбанов Р.Я.
9 № IAP 04106 «Нефт ва газ конденсати конларини ишлатиш усули», муаллифлар: Шамсиев Ш.Ж., Дивеев И.И., Оллобердиев Г.Т., Курбанов Р.Ф., Абдуллаев Р.Ж., Хакбердиев Д.М., Мустафаев А.С., Холбоев Н.Я., Шафиев Р.У., Мирзаев С.Х., Якубов Н.М., Беков И.О., Курбанов Р.Я.
10 № IAP 04144 «Қудуқ атрофини мустаҳкамловчи тампонаж материали», муаллиф:  Мамаджанов У.Д.
11 № IAP 04145 «Маҳсулот қатламининг очилишида бурғулаш эритмаларининг шимилишини олдини олиш усули», муаллифлар:  Пулатов Р.Д., Мамаджанов У.Д., Пулатов Б.Р.
12 № IAP 04147 «Эмульсиянинг ажралишга тайёрлик даражасни аниқлаш усули», муаллифлар:  Шафиев Р.У., Ширишорина Е.Н., Рахманова А.А., Азизов Х.Х.
13 № IAP 04181 «Бурғилаш эритмаларга ишлов бериш учун қўлланиладиган реагентни олиш усули», муаллифлар:  Пулатов Р.Д., Мамаджанов У.Д., Пулатов Б.Р., Хакимов С., Ульмасова Т.
14 № IAP 04183 «Бурғулаш эритмасининг шимилишдан сақлаш усули», муаллифлар:  Пулатов Р.Д., Мамаджанов У.Д., Пулатов Б.Р.
15 № IAP 04194 «Фильтр», муаллиф: Мамаджанов У.Д.
16 № IAP 04232 «Ўраб турувчи эксплуатацион колонналар учун фильтр», муаллиф: Мамаджанов У.Д.
17 № IAP 04241 «Нефт ва газ конденсати конларини ишлатиш усули», муаллифлар: Абдуллаев Р.Ж., Шамсиев Ш.Ж., Хакбердиев Д.М., Курбанов К.Х., Дивеев И.И., Холбоев Н.Я., Беков И.О., Оллобердиев Г.Т., Мязитов М.Б., Гаипов Б.Д., Курбанов Р.Я., Янгалиева И.Д., Фахрутдинов Э.Г., Кужбанова В.Ж.
18 № IAP 04269 «Юқори даражада минераллаштирилган сувни тузсизлантириш ва фаоллаштириш электрогидравлик усули ва қурилмаси», муаллифлар: Назаров У.С., Мамаджанов Э.У.
19 № IAP 04376 «Маҳсулот кислота даражасини тикловчи электр-кимё қурилмаси», муаллиф: Мамаджанов Э.У.
20 № IAP 04408 «Нефт ва газга бой бўлмаган қатламларда газ ер ости омборини яратиш ва уни ишлатиш усули», муаллифлар: Дивеев И.И., Абдуллаев Р.Д., Каримов А.К., Муминов И.М., Эшмурадов О.А., Ирматов Э.К., Раупов А.А., Ли Р.Ч., Хайдаров Ш.Д., Янгалиева И.Д., Фахрутдинов Э.Г.
21 № IAP 04413 «Табиий газга бой қатламларни бир вақтда эксплуатация қилиш усули», муаллифлар: Дивеев И.И., Абдуллаев Р.Д., Каримов А.К., Муминов И.М., Ли Р.Ч., Палуанбаев М.П., Турсынбеков Б.Ж., Колмурадов Ф.Я., Ахмедов Д.Н., Шарапов Ж.М., Оринбаев О.Ю., Журавлев Я.Е., Янгалиева И.Д., Фахрутдинов Э.Г.
22 № IAP 04414 «Нефт ва газ конденсат конларини ишлатиш усули», муаллифлар: Дивеев И.И., Абдуллаев Р.Д., Шамсиев Ш.Ж., Хакбердиев Д.М., Беков И.О., Курбанов К.Х., Оллобердиев Г.Т., Бекматов Т.Х., Янгалиев Ф.Ш., Курбанов Р.Я., Джумаев К., Кужбанова В.Ж., Фахрутдинов Э.Г.
23 № IAP 04460 «Қудуқ вибратори», муаллиф: Зиявутдинов А.С.
24 № IAP 04624 «Кўп қатламли газ-конденсат конларини ишлаш усули», муаллифлар: Дивеев И.И., Палуанбаев М.П., Каримов А.К., Оринбаев О.Ю., Турсынбеков Б.Ж., Шарапов Ж.М., Муминов И.М., Янгалиев Ф.Ш., Бабаниязов И.Ю., Зайниев Л.Н., Янгалиева И.Д., Фахрутдинов Э.Г., Журавлев Я.Е.
25 № IAP 04711 «Гилли бурғулаш эритмасини олиш усули», муаллифлар: Мамиров Т.М., Шоисхаков Ш.Ш., Мамаджанов У.Д., Муллажанов Т.С.
26 № IAP 04765 «Динамик сув ажратувчанликни аниқлаш учун асбоб», муаллиф: Мамаджанов У.Д.
27 № IAP 05220 «Қудуқларни бурғулаш учун сув-зарбали ускуна», муаллифлар: Подварков Г.А., Зиявутдинов А.С.