Патентлар ва гувоҳномалар

Гувоҳномалар

1 № DGU 01396  “Нефтгаз қудуқларида қатламларни суюқлик билан ёриш технологиясини лойиҳалаш учун дастур”, муаллифлар: Абдуллаев Р.Д., Пулатов Р.Д., Муминов Р.С., Тухтаев Д.Э., Пулатов Б.Р.
2 № DGU 01469 “Бурғилиш эритмаларининг реологик ҳоссаларини ҳисоблаш учун дастур”, муаллифлар: Абдуллаев Р.Д., Пулатов Р.Д., Муминов Р.С., Тухтаев Д.Э., Пулатов Б.Р.
3 № DGU 01473 “Динамик жараённи гармоник қолдиқли экспоненциал тренд билан моделлаштириш дастури”, муаллифлар:  Джалилов М.М., Бекметов О.К. Д.Э., Пулатов Б.Р.
4 № DGU 01474  “Кондан қазиб олинадиган нефт заҳирасининг қийматини сиқиб чиқариш характеристикалари услублари ёрдамида баҳолаш дастури”, муаллифлар:  Джалилов М.М., Бекметов О.К., Гуламов Р.А.
5 № DGU 01651 “Қия йўналган қудуқларнинг лойиҳавий кесмаларини ишлаб чиқиш дастури”, муаллифлар: Абдуллаев Р.Д., Пулатов Р.Д., Муминов Р.С., Тухтаев Д.Э., Пулатов Б.Р.
6 № DGU 01745 “Горизонтал қудуқларнинг лойиҳавий кесмаларини ишлаб чиқариш дастури”, муаллифлар: Абдуллаев Р.Д., Пулатов Р.Д., Муминов Р.С., Тухтаев Д.Э., Пулатов Б.Р.
7 № DGU 01773 “Нефт қувур узатгичи бўйлаб температуранинг ўзгартиришини ҳисоблаш дастури”, муаллифлар: Шафиев Р.У., Азизов Х.Х., Рахманова А.А., Тазетдинов Т.Р.
8 № DGU 01834 “Геологик-геофизик кесимларни тузиш дастури”, муаллифлар: Дивеев И.И., Янгалиев Ф.Ш., Янгалиева И.Д., Фахрутдинов Э.Г.
9 № DGU 01858 “Қудуқни цементлаш сифати маълумотларини таҳлил қилиш дастури”, муаллифлар: Дивеев И.И., Янгалиев Ф.Ш., Янгалиева И.Д., Фахрутдинов Э.Г.
10 № DGU 01935 “Қувурузатгичда нефтгаз аралашмаси ҳаракатининг гидравлик ҳисоблаш дастури”, муаллифлар: Шафиев Р.У., Азизов Х.Х., Рахманова А.А., Тазетдинов Т.Р.
11 № DGU 02220 “Нефт конлари қудуқларининг ишлаш ҳолатларини таҳлил қилиш дастури”, муаллифлар: Джалилов М.М., Шахназаров Г.А., Хашимов П.А., Ким С.В., Тен И.В.
12 № DGU 02221 “Аргументларни группалаш усули билан кўп ўзгарувчилик жараёнини моделлаштириш дастури”, муаллифлар: Джалилов М.М., Арсланов А.А.
13 № DGU 02287  “Иссиқлик агрегатини автоматик бошқарув тизими учун дастур”, муаллифлар: Тахирджанов М., Шамиев М.Ф., Куклин К.Г.
14 № DGU 03147  “Лысенко методи асосида ишлаб-чиқариш кўрсатгичини башоратлаш учун дастур”, муаллифлар:  Дивеев И.И., Сайидов У.Х., Алимов И., Тохтаназаров Д.С., Кильдияров М.М., Пирназарова Т.Е., Холодов А.Н., Аблякимова Л.М.
15 № DGU 03284  “Устки босимга боғлиқ бўлган қудуқ дебитини ҳисоблаш дастури”, муаллифлар:  Ли Р.Ч., Ким А.М., Абдурахимов М.А., Джалилов М.М.
16 № DGU 03637  “Ечим қабул қилиш назарияси критерийлари асосида нефт-газ конларига ишлов беришда қабул қилинаётган вариантни бахолаш дастури”, муаллифлар:  Джалилов М.М., Ким С.В., Салихов М.Я.
17 № DGU 03824  “Нефтни қолдиқ захираларини сиқиб чиқариш хусусияти бўйича С.Н. Назаров – Н.В. Сипачев, Н.В. Сипачев – А.Г. Посевич, М.И. Максимов, Б.Ф. Сазонов, А.М. Пирвердян ва Г.С. Камбаров усулларида ҳисоблаш учун дастурий таъминот”, муаллифлар:  Дивеев И.И., Сайидов У.Х., Алимов И., Тухтаназаров Д.С., Минаева Т.А., Валиев М.Р., Беков Д.И., Равилов Э.Ш., Юлдашева С.Х.
18 № DGU 04200  “Қазиб олинадиган газ захирасини пласт босимининг тушиш усулидан фойдаланиб ҳисоблаш учун дастурий таъминот”, муаллифлар:  Дивеев И.И., Хакбердиев Д.М., Алимов И., Тухтаназаров Д.С., Пирназарова Т.Е., Минаева Т.А., Юлдашева С.Х., Валиев М.Р.

 

 

Патентлар

1 № IAP 03132 «Пакер», муаллифлар: Назаров У.С., Арипов Г.А., Ильковский А.И., Клеветов В.В., Рахимов Р.М., Шин А.
2 № IAP 03353 «Уюрмали камера», муаллифлар: Назаров У.С., Норчаев И.Х., Буриев М.М., Ли Р.Ч., Дивеев И.И., Сайфуллаев Р.С., Адилов Д.Н., Гиясов Я.Э., Гатин Н.Д., Муртазина В.А., Конеев М.Р.
3 № IAP 03813 «Эжектор», муаллифлар: Назаров У.С., Шамсиев Ш.Д., Атальянц В.А., Шафиев Р.У., Валиходжаев А., Беков И.О., Мустафаев А.С.
4 № IAP 03919 «Эжектор», муаллифлар: Назаров У.С., Шамсиев Ш.Д., Атальянц В.А., Шафиев Р.У., Валиходжаев А., Беков И.О., Мустафаев А.С.
5 № IAP 03937 «Ютувчи қатламларни тўсиб қуйиш усули», муаллифлар: Абдуллаев Р.Д., Дивеев И.И., Беков И.О., Мельситдинов М.Р., Янгалиева И.Д., Фахрутдинов Э.Г., Гаипов Б.Д., Лайшев А.В., Оллобердиев Г.Т.
6 № IAP 03971 «Нефт ва газ-конденсат қатламларини қазиш усули», муаллифлар: Дивеев И.И., Абдуллаев Р.Д., Шахназаров Г.А., Янгалиева И.Д., Фахрутдинов Э.Г., Гаипов Б.Д., Бойко Е.А., Лайшев А.В., Оллобердиев Г.Т.
7 № IAP 04029 «Минераллар таркиби юқори бўлган сувнинг тузсизланишини фаоллаштириш ва тезлаштириш учун қурилма», муаллифлар: Назаров У.С., Мамаджанов Э.У., Мамаджанов У.Д.
8 № IAP 04106 «Нефт ва газ конденсати конларини ишлатиш усули», муаллифлар: Шамсиев Ш.Ж., Дивеев И.И., Оллобердиев Г.Т., Курбанов Р.Ф., Абдуллаев Р.Ж., Хакбердиев Д.М., Мустафаев А.С., Холбоев Н.Я., Шафиев Р.У., Мирзаев С.Х., Якубов Н.М., Беков И.О., Курбанов Р.Я.
9 № IAP 04106 «Нефт ва газ конденсати конларини ишлатиш усули», муаллифлар: Шамсиев Ш.Ж., Дивеев И.И., Оллобердиев Г.Т., Курбанов Р.Ф., Абдуллаев Р.Ж., Хакбердиев Д.М., Мустафаев А.С., Холбоев Н.Я., Шафиев Р.У., Мирзаев С.Х., Якубов Н.М., Беков И.О., Курбанов Р.Я.
10 № IAP 04144 «Қудуқ атрофини мустаҳкамловчи тампонаж материали», муаллиф:  Мамаджанов У.Д.
11 № IAP 04145 «Маҳсулот қатламининг очилишида бурғулаш эритмаларининг шимилишини олдини олиш усули», муаллифлар:  Пулатов Р.Д., Мамаджанов У.Д., Пулатов Б.Р.
12 № IAP 04147 «Эмульсиянинг ажралишга тайёрлик даражасни аниқлаш усули», муаллифлар:  Шафиев Р.У., Ширишорина Е.Н., Рахманова А.А., Азизов Х.Х.
13 № IAP 04181 «Бурғилаш эритмаларга ишлов бериш учун қўлланиладиган реагентни олиш усули», муаллифлар:  Пулатов Р.Д., Мамаджанов У.Д., Пулатов Б.Р., Хакимов С., Ульмасова Т.
14 № IAP 04183 «Бурғулаш эритмасининг шимилишдан сақлаш усули», муаллифлар:  Пулатов Р.Д., Мамаджанов У.Д., Пулатов Б.Р.
15 № IAP 04194 «Фильтр», муаллиф: Мамаджанов У.Д.
16 № IAP 04232 «Ўраб турувчи эксплуатацион колонналар учун фильтр», муаллиф: Мамаджанов У.Д.
17 № IAP 04241 «Нефт ва газ конденсати конларини ишлатиш усули», муаллифлар: Абдуллаев Р.Ж., Шамсиев Ш.Ж., Хакбердиев Д.М., Курбанов К.Х., Дивеев И.И., Холбоев Н.Я., Беков И.О., Оллобердиев Г.Т., Мязитов М.Б., Гаипов Б.Д., Курбанов Р.Я., Янгалиева И.Д., Фахрутдинов Э.Г., Кужбанова В.Ж.
18 № IAP 04269 «Юқори даражада минераллаштирилган сувни тузсизлантириш ва фаоллаштириш электрогидравлик усули ва қурилмаси», муаллифлар: Назаров У.С., Мамаджанов Э.У.
19 № IAP 04376 «Маҳсулот кислота даражасини тикловчи электр-кимё қурилмаси», муаллиф: Мамаджанов Э.У.
20 № IAP 04408 «Нефт ва газга бой бўлмаган қатламларда газ ер ости омборини яратиш ва уни ишлатиш усули», муаллифлар: Дивеев И.И., Абдуллаев Р.Д., Каримов А.К., Муминов И.М., Эшмурадов О.А., Ирматов Э.К., Раупов А.А., Ли Р.Ч., Хайдаров Ш.Д., Янгалиева И.Д., Фахрутдинов Э.Г.
21 № IAP 04413 «Табиий газга бой қатламларни бир вақтда эксплуатация қилиш усули», муаллифлар: Дивеев И.И., Абдуллаев Р.Д., Каримов А.К., Муминов И.М., Ли Р.Ч., Палуанбаев М.П., Турсынбеков Б.Ж., Колмурадов Ф.Я., Ахмедов Д.Н., Шарапов Ж.М., Оринбаев О.Ю., Журавлев Я.Е., Янгалиева И.Д., Фахрутдинов Э.Г.
22 № IAP 04414 «Нефт ва газ конденсат конларини ишлатиш усули», муаллифлар: Дивеев И.И., Абдуллаев Р.Д., Шамсиев Ш.Ж., Хакбердиев Д.М., Беков И.О., Курбанов К.Х., Оллобердиев Г.Т., Бекматов Т.Х., Янгалиев Ф.Ш., Курбанов Р.Я., Джумаев К., Кужбанова В.Ж., Фахрутдинов Э.Г.
23 № IAP 04460 «Қудуқ вибратори», муаллиф: Зиявутдинов А.С.
24 № IAP 04624 «Кўп қатламли газ-конденсат конларини ишлаш усули», муаллифлар: Дивеев И.И., Палуанбаев М.П., Каримов А.К., Оринбаев О.Ю., Турсынбеков Б.Ж., Шарапов Ж.М., Муминов И.М., Янгалиев Ф.Ш., Бабаниязов И.Ю., Зайниев Л.Н., Янгалиева И.Д., Фахрутдинов Э.Г., Журавлев Я.Е.
25 № IAP 04711 «Гилли бурғулаш эритмасини олиш усули», муаллифлар: Мамиров Т.М., Шоисхаков Ш.Ш., Мамаджанов У.Д., Муллажанов Т.С.
26 № IAP 04765 «Динамик сув ажратувчанликни аниқлаш учун асбоб», муаллиф: Мамаджанов У.Д.
27 № IAP 05220 «Қудуқларни бурғулаш учун сув-зарбали ускуна», муаллифлар: Подварков Г.А., Зиявутдинов А.С.

 

Буюртмачилар

НХК "Узбекнефтегаз", АК "Узнефтегаздобыча", АК "Узгеобурнефтегаз", АК "Узтрансгаз", АК "Узнефтмахсулот", СП "Гиссарнефтегаз", РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА, ОАО "Газпром", PETRONAS, ОАО "Лукойл", Korea National Oil Corporation, Tethys Petroleum, PetroChina, СП Uz-Kor Gas Chemical СП ООО ASIA TRANS GAS, Asea Brown Boveri Ltd, Technip S.A., Sasol Limited, ОАО "Зарубежнефть", СП ООО "Worley Parsons Uzbekistan Engineering"
Янги →

Йўлланмалар

GOV.UZ
Ўзбекистон Республикаси давлат ҳокимияти портали
ung.uz
МХК «Ўзбекнефтгаз»
gubkin.uz
И.М.Губкин номидаги Россия Нефть ва газ давлат университетининг Тошкентдаги филиали
ungd.uz
«Ўзнефтгазқазибчиқариш» акциядорлик компанияси openinfo.uz
Корпоратив ахборотлар ягона портали
fondbozori.uz
Фонд бозори ахборот-ресурс марказининг веб-иловаси

Алоқалар

Ўзбекистон Республикаси, 100029, Тошкент ш., Тарас Шевченко кўчаси, 2-уй. (+99871) 280-67-00 (+99871) 280-67-05 liting@liting.uz

Қайта алоқа

Исмингиз (албатта) *

Электрон почта (албатта) *

Хабар мавзуси *

Матн *

Система Orphus